Od jutra rozpoczynamy sentymentalną podróż wspomnień. Powrócimy do pierwszych zeszytów „Koziegorynku”.

Chłodnym wieczorem 14 września 2007 roku w magicznej siedzibie Radzyńskiej Izby Regionalnej odbyła się promocja pierwszego numeru kwartalnika kulturalnego „Kozirynek”.